Scatec Solar kjøper SN Power, danner verdensledende aktør innen fornybar energi

16. oktober 2020: Scatec Solar har inngått avtale om å kjøpe SN Power fra Norfund for å styrke sin posisjon som ledende utvikler og produsent av fornybar energi i noen av verdens raskest voksende markeder. 

Scatec Solar som ble etablert i 2007, har blitt en betydelig aktør innen utvikling, bygging og drift av solkraftverk. Nå kjøper selskapet SN Power, som først og fremst er kjent for vannkraft for 1 166 millioner dollar, tilsvarende ca. 10,9 milliarder kroner.

Oppkjøpet er en viktig del av Scatec Solars utvidede vekststrategi som omfatter en bredere satsing innenfor vannkraft, vindkraft, og energilagring i tillegg til solenergi. Det nye selskapet vil ha en unik portefølje av kraftanlegg, bred geografisk tilstedeværelse samt en attraktiv portefølje av nye prosjektmuligheter.

Det sammenslåtte selskapet vil ha ca. 450 ansatte, kraftproduksjon i 14 land og en samlet kapasitet på 3,3 gigawatt (GW) i produksjon og under utbygging. Forventet medianproduksjon vil være om lag 4,1 terrawattimer (TWh) i året fra 2021, som tilsvarer fornybar energi til mer enn 11 millioner mennesker. SN Power rapporterte i 2019 inntekter på 1 766 millioner kroner og EBITDA på 1 149 millioner kroner.

Selskapene utfyller hverandre svært godt
– Vannkraft og solenergi utfyller hverandre ved at de gir mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også store prosjektmuligheter i nye vekstmarkeder i Sør-Øst-Asia og det sørlige Afrika, i tillegg til tilgang til prosjekter med flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar.

– Selskapet blir også større og finansielt sterkere enn i dag. Det vil være bra for kunder, ansatte, aksjonærer, partnere og samfunnene vi opererer i, sier Raymond Carlsen.

SN Power ble etablert i 2013 av Statkraft og Norfund. Etter en restrukturering i 2017 ble Norfund eneeier av selskapet. Fra starten var selskapet mest kjent for sine vannkraftprosjekt, men har over tid utvidet porteføljen med andre former for fornybar energi.

– Norfund er stolte over å ha bygget opp SN Power til et ledende selskap innen vannkraft i utviklingsland som leverer store utviklingseffekter. Nå frigjør vi kapital til å raskt kunne dekke mer av verdens enorme behov for investeringer i ny fornybar energi i utviklingsland for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Scatec Solar blir et bredt energiselskap og bytter navn til Scatec
Scatec Solar og SN Power passer godt også kulturelt. Selskapene har samme utgangspunkt i form av norske industrielle tradisjoner. De er begge ambisiøse pionerer som har gjort fornybar energi tilgjengelig for millioner av mennesker i land med raskt voksende økonomier og de jobber begge i tråd med de høyeste standarder innenfor miljø, bærekraft og selskapsledelse.

– Jeg ser virkelig fram til å utvikle Scatec Solar med SN Powers produksjon, prosjekter og ansatte som en integrert del av et større selskap, sier Raymond Carlsen.

Som følge av en bredere vekststrategi og utvidelsen av porteføljen til flere fornybarteknologier, vil Scatec Solar foreslå å bytte navn til Scatec.

Invitasjon til felles pressekonferanse i dag kl. 09:00 på Felix konferansesenter
Scatec Solar og Norfund inviterer til felles pressekonferanse med konsernsjef i Scatec Solar, Raymond Carlsen og administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson i dag kl. 09:00 på Felix konferansesenter, Oslo. For påmelding, send en epost til: Inger.Nygaard@norfund.no. Pressekonferansen kan også følges via webcast, her. Det vil være anledning til å stille spørsmål via webcast-løsningen, i salen, samt avtale en til en intervjuer i etterkant.

Om avtalen

Avtalen som nå er signert er bindende og innebærer at Scatec Solar overtar alle aksjer i SN Power AS fra Norfund for totalt 1,166 millioner dollar, tilsvarende ca. 10,9 milliarder kroner.  Gjennomføringen av avtalen forutsetter godkjennelser av respektive lokale myndigheter, samt andre ordinære godkjennelser fra banker, partnere etc. Det er ventet at transaksjonen blir fullført i første halvdel av 2021. Inntil da vil selskapene operere hver for seg og som i dag.

For ytterligere informasjon, se dagens børsmelding fra Scatec Solar på www.scatec.com, eller kontakt:
Scatec Solar: Ingrid Aarsnes, VP Communication & IR, Ingrid.aarsnes@scatec.com, tel: 950 38 364

Norfund: Per Kristian Sbertoli, Ansvarlig for samfunnskontakt, per.kristian@norfund.no, tel: 930 89 103

Om Scatec Solar
Scatec Solar er en integrert, uavhengig produsent av fornybar energi som leverer konkurransedyktig og bærekraftig energi over hele verden. Scatec Solar er en langsiktig aktør som utvikler, bygger, eier, drifter og vedlikeholder kraftverk, og har siden oppstarten installert produksjonskapasitet på mer enn 1,6 GW. Selskapet har i dag 1,9 GW i drift og under bygging i fire verdensdeler.

Med en godt etablert global tilstedeværelse og betydelig tilgang til nye prosjekter, er selskapets målsetting å ha en kapasitet på 4,5 GW i drift og under utbygging innen utgangen av 2021. Scatec Solar har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs under tickeren ‘SSO’. For mer informasjon, besøk www.scatec.com. For bilder, se www.scatec.com/image-gallery/.

Om Norfund
Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfunds misjon er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Norfund investerer i Afrika sør for Sahara, og i utvalgte land i Asia og Latin-Amerika. Norfund har fire investeringsområder, som alle direkte bidrar til FNs bærekraftsmål: Ren energi, som står for om lag 50% av porteføljen, Finansinstitusjoner, Vekstkraftige virksomheter og Grønn infrastruktur. Norfund har en kommittert portefølje på 26,3 milliarder NOK. For mer informasjon, besøk www.norfund.no.

Om SN Power
SN Power investerer i ren, fornybar energi på kommersiell basis i fremvoksende markeder. Selskapets formål er å erverve, utvikle, konstruere og drive vannkraftanlegg i utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fra 2017 og frem til i dag har selskapet vært heleid av Norfund. SN Power har hovedkontor i Oslo, Norge og har et multinasjonalt team av ansatte i virksomhetslandene. For mer informasjon, besøk www.snpower.com.